Wisła u ujścia Świdra, acz nie tylko...

...bo zapuszczam się chwilami pod Czersk. Odwiedzam Gassy, sady w okolicy Glinek i Kępy Nadbrzeskiej aż po tereny zalewowe ze stromą skarpą starorzecza na wysokości Góry Kalwarii.


Reklamy:

Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!